Loading...

پاکن مشکی Queen

پاکن مشکی نرم Queen

پاکن مشکی کوئین با خاصیت Dust free بودن در هنگام پاک کردن هیچ خرده پاکنی را پخش نمی کند و خرده پاکن ها بصورت یک جا جمع میشود. 

نظرات
    ارسال نظر