Loading...
هزار خانه جعبه ای
هزار-خانه-جعبه-ای.jpg هزار-خانه-جعبه-ای-(1).jpg هزار-خانه-جعبه-ای-(2).jpg هزار-خانه-جعبه-ای-(3).jpg

هزار خانه جعبه ای

بازی هزار خانه جعبه ای آشنایی کودکان با اجزای تشکیل دهنده محیطی که درآن زندگی می کنند اطلاعات خوبی در اختیار کودکان از محیطشان به آنها می دهد.

از 0 رای
تماس بگیرید

اینکه کودک خود بتواند ازطریق کارتهای موجود تغییری با ایده و نظرش که درذهن پرورش داده است به او احساس اعتماد به نفس و افزایش قدرت تخیل و تجسم خلاق را می دهد.در این مسیر با تغییر طیقات و جابجایی کارتهای موجود، هزار خانه (اتاق) می سازند که می توان هر بار شکلی جدید و طرحی متفاوت باشد. .همچنین با تفکر و طراحی ذهنی جهت ساخت ترکیبهای جدید تجسم و خلاقیت ذهنی و بصری توسعه پیدا می کند . همچنین با توجه به تعداد و تنوع قطعات امکان بازی گروهی نیز مهیا است که این امر مهارتهای اجتماعی کودکانمان را نیز بالا برده و یک سرگرمی گروهی و خانوادگی را ایجاد می کند.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا