Loading...

پاکن آبی Queen

20 عدد پاکن آبی Queen در یک بسته

پاکن مشکی کوئین با خاصیت Dust free بودن در هنگام پاک کردن هیچ خرده پاکنی را پخش نمی کند و خرده پاکن ها بصورت یک جا جمع میشود. 

نظرات
    ارسال نظر