Loading...

غشگیر کتاب Allwin

از غشگیر کتاب برای جلوگیری از افتادن کتابها در قفسه و یا نگهداری زونکن و پرونده ها استفاده می شود.
نظرات
    ارسال نظر