ما ارائه دهنده انواع خدمات مبتنی بر اینترنت به مشتریان هستیم. شرکت تحریر فروش این امکان را به مشتریان می دهد تا بتوانند در بازار مجازی اقدام به خرید انواع محصولات لوازم تحریر و ادرای بنمایند. اعتقاد ما رضایت مشتری برای رسیدن به اوج موفقیت است و به عنوان مثل، ما قادر به  ارائه محصولات سفارش داده شده توسط مشتریان چه در وب سایت و چه بصورت سفارش تلفنی هستیم . با این حال، باید توجه داشت که هر گونه معامله و یا خدمات سود کمی برای سایت دارد و محصولات با حداقل سود به مشتریان ارائه میشود بنابر این هزینه ارسال محصولات سفارش داده شده بر عهده مشتری می باشد .