درصورتی که شما شرکت حقوقی دارید و نیازمند فاکتور رسمی با کد اقتصادی می باشید. می توانید از بخش فروش درخواست فاکتور  رسمی با کد اقتصادی نمایید. برای اطلاع بیشتر با بخش فروش به شماره 55699468 تماس حاصل فرمایید. 

ارسال نظر