آیا خرید دستگاه کاغذ خرد کن برای ما مفید است ؟

چند وقت پیش در حال مرتب کردن میز و دفتر کارم بودم که با انبوهی از کاغذ های باطله مواجه شدم مجموعه ای از اسناد و مدارک باطله که دیگر برایم مفید نبود اما آیا از آنها به درستی محافظ می کردم ؟ خرده اسناد بانک و یا سفته های سالهای قبل که از آنها استفاده کرده بودم اگر دست شخصی بیافتد و بتواند از آنها سوء استفاده کند چه اتفاقی را برایم رقم میخرد ؟ این سوال مدام در ذهنم ظاهر می شد ، به این فکر افتادم که به شکلی  این اسناد و مدارک را از بین ببرم که جای سوء استفاده نداشته باشد به همین دلیل به فکر خرید دستگاه  کاغذ خرد کن افتادم به فروشگاه مراجعه کردم و انواع مختلفی از این دستگاه ها را در آنجا دیدم بعضی از این دستگاه ها کاغذ را به صورت رشته ای خرد می کرد و رشته های کاغذ را در ظرف مخصوصی می ریخت ، در مدل های دیگر علاوه بر کاغذ دستگاه می توانست کلیپس و CD و در مدل دیگر علاوه بر اینها کارت اعتباری را هم خرد میکرد بعد از خرید یک مدل مناسب آنرا به دفتر انتقال دادم و توانستم از شر کاغذ های باطله خلاص شوم .

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)